Gentænkt testen

Test jeres eget ledelsesteam


Her kan du afprøve i hvilken grad I arbejder efter principperne beskrevet i bogen ”Ledelsesteamet gentænkt”.

Testen er hurtig at bruge og giver et overblik over, om I fremover skal fokusere primært på kurs, koordinering eller commitment i ledergruppens udvikling. Derudover kan den give ideer til konkrete indsatsområder.

Testen er delt op i fire sektioner:

  • Fælles kurs
  • Koordinering
  • Commitment
  • Overordnet

Når du har svaret på spørgsmålene beregner vi dit resultat. Du får selvfølgelig et hurtigt overblik med det samme, men vi tilbyder også at sende en PDF med uddybende svar og inspiration direkte til din indbakke. Hvis du sender et link med testen til dine lederkolleger vil I kunne sammenligne jeres svar, og tage en fælles diskussion af jeres styrker og svagheder som team.

Fælles kurs

Spørgsmål 1 af 15:


Vi har inden for det seneste år sammen lavet et visuelt overblik over situationen på vores område.

Spørgsmål 2 af 15:


Vi har en utvetydig og kort formulering af, hvad vi i ledergruppen i fællesskab primært vil opnå i den næste periode.

Spørgsmål 3 af 15:


Vi har et fælles værktøj, der hjælper os med at danne overblik over fremgangen inden for både vores fælles og individuelle indsatsområder og delmål.

Spørgsmål 4 af 15:


Vi har en gennemsigtig og fair proces, der løbende former vores mål samt skaber forståelse af og commitment til kursen.

Koordinering

Spørgsmål 5 af 15:


Vi er altid velforberedte, engagerede og produktive til vores møder.

Spørgsmål 6 af 15:


Vi aftaler og træner altid, hvordan vi skal kommunikere vigtige beslutninger ad både formelle og uformelle kanaler.

Spørgsmål 7 af 15:


Jeg får jævnligt direkte feedback på, hvad jeg gør godt og skidt. Jeg påpeger også selv åbent de andres succeser og uproduktive adfærd. På den måde får vi taget hånd om alle misforståelser, svigt af aftaler og suboptimering.

Spørgsmål 8 af 15:


Vi kan diskutere vanskelige, kontroversielle emner og finde fælles fodslag ved, at alle både spørger nysgerrigt ind og argumenterer engageret.

Commitment

Spørgsmål 9 af 15:


Jeg får noget ud af arbejdet i ledergruppen både personligt og karrieremæssigt.

Spørgsmål 10 af 15:


Jeg har respekt for og tillid til de andre og kan oprigtigt dele mine bekymringer, styrker og svagheder med dem.

Spørgsmål 11 af 15:


Det sker ofte, at en af os uopfordret overdrager ressourcer eller lader egne dagsordner passere, for at vi kan lykkes bedre med helheden.

Spørgsmål 12 af 15:


Vi fejrer mindst én succes hvert halve år.

Overordnet

Spørgsmål 13 af 15:


Ledergruppen har succes med at levere bedre og bedre resultater på vores område.

Spørgsmål 14 af 15:


Ledergruppens samarbejde har udviklet sig markant det seneste år.

Spørgsmål 15 af 15:


Jeg oplever, at ledergruppen indfrier sine potentialer.

Dit resultat

Kurs


Din vurdering af jeres kurs:

Koordinering


Din vurdering af jeres koordinering:

Commitment


Din vurdering af jeres commitment:

Overordnet


Din overordnede vurdering:

Få uddybende resultater som PDF

- indtast din e-mail herunder

Resultatet er på vej...

Sådan.

Dine uddybende resultater bliver lige nu analyseret og sendt direkte til din indbakke med konkrete anbefalinger til, hvor I skal sætte ind som lederteam.

 

Hvis du vil vide mere


Hvis du vil vide endnu mere, så kan du læse kapitel 1 og 2 af Anders Trillingsgaards bog Ledelsesteamet gentænkt her.

Du kan også købe bogen her

 

Prøv at sammenligne dine resultater med hvad dine lederkolleger svarer ved at sende dem det her link:

Gentænkt.dk

 

UKON - Human Results